Over de week

Tijdens de Week van Verbondenheid van 23 september t/m 1 oktober 2017 roepen Samenlevingsopbouw en Bond zonder Naam op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming!
We willen het taboe doorbreken en zoeken naar manieren om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen. We sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en gemeenten om tijdens deze week activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen, samen eten, samen praten of ervaringen delen.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Bond zonder Naam toont aan dat eenzaamheid een groot probleem is:
1 op 4 Belgen voelt zich sociaal eenzaam en 1 op 5 Belgen voelt zich emotioneel eenzaam

Eenzaamheid kan een allesverlammende impact hebben. De mens is een sociaal wezen, we hebben elkaar nodig om ons leven ‘zinvol’ te kunnen noemen. Mensen die eenzaam zijn hebben beduidend meer fysische, psychische en medische klachten.


Appèl tot meer zorgzaamheid van mensen voor elkaar.

Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw willen het beste in zoveel mogelijk burgers, buren, vrienden, familie en collega’s versterken in de bestrijding van eenzaamheid. We geloven in de kracht van zorgzame buurten en projecten die mensen samenbrengen. Daarom willen we verbondenheid tussen mensen stimuleren en versterken en tegelijk aangeven dat je de handen in elkaar moet slaan om eenzaamheid te bestrijden.

Voor meer info over de Week van Verbondenheid, contacteer

  • Bond zonder Naam (Ine De Rycke) via welkom@bzn.be of 03/201 22 10
  • RIMO Limburg (Claudia Mellebeek) via claudia.mellebeek@rimo.be