De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor De Week van Verbondenheid 2020, die Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw samen organiseren. Onze gezamenlijke oproep tot meer verbondenheid, samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming blijft intact. Alleen kunnen we die tijdens deze campagne niet vertalen in grote bijeenkomsten waar we samen aan tafel schuiven. Het is dit jaar dan ook niet mogelijk om deel te nemen aan de Langste Eettafel of om zelf activiteiten te registreren.

Maar onder het motto "Afstand is niet hetzelfde als afstandelijkheid" zal Samenlevingsopbouw op kleine schaal mensen met elkaar in verbinding brengen. Ze zullen — met respect voor alle veiligheidsvoorschriften — placemats met een verbindende boodschap verdelen in wijken en buurten.


Houd het gezond, maar blijf verbonden!